LEGO® SERIOUS PLAY® és una metodologia que millora la comunicació entre equips i una poderosa eina de problem-solving enfocada a crear solucions Innovadores i millorar el rendiment de les empreses.
Gràcies a la facilitació d’una sèrie de tècniques, i mitjançant la comunicació amb metàfores, es treballen reptes de manera grupal, amb la participació de tots els integrants, garantint solucions diferents i consensuades.

En aquest taller introductori, durant 1h aprofitarem la potència de comunicació de LEGO® SERIOUS PLAY® i practicar amb diversos exercicis per veure la seva aplicació en diversos aspectes de l’empresa.

Taller facilitat per:
Enrique Conches Correa
Lego Certified Facilitator