La transparència és un valor clau per construir negocis sostenibles, ètics i rendibles, i és una eina important per a les petites empreses.
L’objectiu de The OpenVino Project és crear el primer celler transparent, de codi obert i una criptomoneda recolzada per vi, exposant al mon les tècniques i pràctiques de negoci de Costaflores.

OpenVino és una col·lecció experimental de paquets de software de codi obert, processos comercials i dissenys, actualment en construcció per un equip global de idealistes.

Openvino no és una empresa, i no està desenvolupant productes per comercialitzar en el futur. Encara que la primera implementació de Openvino se està construint per el celler boutique Costaflores a Mendoza, Argentina, l’equip espera que els seus experiments siguin adoptats i modificats lliurement por altres cellers i empreses.

Presentat per en Mike Barrow, ideòleg i impulsor de la iniciativa The Openvino Project, propietari del celler Costaflores a Mendoza (Argentina) i expert en Tecnologies de la Informació.